Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Slechts tien procent van oproepen over oorlogsmunitie is dringend”

In West-Vlaanderen wordt vaak oorlogsmunitie aangetroffen. “Maar slechts tien procent van de oproepen die binnenkomen is dringend”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) die vragen stelde aan gouverneur Carl Decaluwé.

“Vorig jaar voerde de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) meer dan 2.000 interventies uit in West-Vlaanderen. Omwille van het groot aantal oproepen werd onderzocht of er een aparte app kon ontwikkeld worden om meldingen van het aantreffen van oorlogsmunitie af te handelen”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe. “Het onderzoek spitste zich ook toe op de meerwaarde die er kon zijn als er ook een foto kon geüpload worden van de vondst.”

Een werkgroep met onder andere vertegenwoordigers van de lokale en federale politie, Binnenlandse Zaken, de noodcentrale 112 en Defensie besliste om vooral in te zetten op de bestaande app 112.

“Vindplaats meteen geregistreerd via geolocatie”

“Bij het vinden van oorlogsmunitie kan gebruik gemaakt worden van de app 112 om contact op te nemen met de lokale politie. Als de melder dit doet vanop de plaats waar de munitie zich bevindt, dan wordt de vindplaats meteen via geolocatie meegestuurd”, aldus gouverneur Carl Decaluwé.

“De melding van het aantreffen van een springtuig wordt in eerste instantie altijd als een dringende tussenkomst gezien. De politie oordeelt bij een plaatsbezoek of DOVO direct moet worden verwittigd, maar uit onderzoek blijkt slechts tien procent van dergelijke oproepen dringend”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.