Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Slechts helft van de  West-Vlaamse steden en gemeenten heeft noodplan voor afschakeling bij stroomtekort

Momenteel hebben slechts 32 West-Vlaamse steden en gemeenten een noodplan voor afschakeling bij een stroomtekort. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van gouverneur Carl Decaluwé.

“Zeventien steden en gemeenten hebben een plan opgemaakt dat zich beperkt tot het afschakelplan. Twaalf steden en gemeenten maakten een plan op dat ruimer gaat en ook kan gebruikt worden in het geval van een black-out of stroomuitval, stroomonderbreking of stroomschaarste”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Volgens gouverneur Decaluwé gaven veertien steden en gemeenten expliciet aan geen plan op te maken. In veel gevallen gaat het om gemeenten die niet opgenomen zijn in een afschakelschijf of gemeenten waar de impact minimaal zou zijn.

“Positief is wel dat een aantal steden en gemeenten wel de intentie hebben om een plan op te maken en daar ook effectief mee bezig zijn”, aldus Kurt Himpe.

“Van de 64 West-Vlaamse steden en gemeenten zijn er 51 opgenomen in één of meer schijven van het afschakelplan”

Elia liet weten dat volgens haar analyses, die gebaseerd zijn op de huidige informatie over de beschikbaarheid van het productiepark, de vooruitzichten voor deze winterperiode geruststellend zijn. In normale omstandigheden met een normaal verbruik en een gemiddelde windenergieproductie en gemiddelde onbeschikbaarheid van de productie-eenheden zou aan de energievraag kunnen beantwoord worden en een activering van het afschakelplan omwille van schaarste niet aan de orde zijn.

“Niettegenstaande deze verwachtingen wordt het provinciaal bijzonder nood- en interventieplan Afschakelplan wel nog altijd jaarlijks geactualiseerd. Mijn diensten wijzen de West-Vlaamse steden en gemeenten ook elk jaar opnieuw op het belang van het actualiseren van de lokale plannen”, zegt gouverneur Carl Decaluwé.

“Van de 64 West-Vlaamse steden en gemeenten zijn er 51 opgenomen in één of meer schijven van het afschakelplan”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe, die hoopt dat elk lokaal bestuur de nodige voorzorgsmaatregelen treft.

Het afschakelplan is het laatste beschikbare redmiddel om een veel ernstigere black-out te vermijden en zal ook pas ingezet worden als alle andere mogelijke maatregelen ontoereikend blijken te zijn om de situatie onder controle te krijgen.