Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

River Terminal Roeselare langs kanaal Roeselare-Leie klaar tegen zomer 2022

In september 2020 werd gestart met de werken aan een nieuwe overslagcentrum langs het kanaal Roeselare-Leie. “De oplevering was initieel gepland eind 2021, maar door de slechte weersomstandigheden en de zeer natte ondergrond zal alles klaar zijn tegen de zomer van dit jaar”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe op basis van informatie van gedeputeerde Jean de Bethune.

Met de River Terminal Roeselare, een project met een kostenplaatje van 6,6 miljoen euro, willen de POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg meer bedrijven overtuigen om over te schakelen op de binnenvaart voor het vervoer van goederen en grondstoffen. Via het kanaal Roeselare-Leie worden jaarlijks meer dan vier miljoen ton goederen vervoerd. De River Terminal moet een uitweg bieden voor bedrijven die geen rechtstreekse toegang hebben tot het kanaal.

“Momenteel al een vijftiental bedrijven die concrete interesse hebben”

Bij de start van het hele project werd gepolst naar interesse bij de bedrijven. “Op dit ogenblik zijn er al een vijftiental bedrijven die interesse en concreet potentieel getoond hebben voor het gebruik van de terminal. De bedrijven zijn actief in diverse sectoren, van bouwmaterialen tot recyclagestromen”, weet provincieraadslid Kurt Himpe.

In het antwoord op de schriftelijke vraag van provincieraadslid Kurt Himpe wordt ook gemeld dat men momenteel in de laatste rechte lijn zit naar het afsluiten van een contract met een uitbater voor de River Terminal. Als de contractbesprekingen vlot tot een goed einde komen, zal de uitbater nog voor de zomer, tegelijk met de oplevering, kunnen worden aangesteld.

“Met een 230 meter lange kaaimuur en 18.000 vierkante meter aan opslagruimte zal dit overslagcentrum een belangrijke schakel worden in de opwaardering van de volledige kanaalzone, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.