Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Restauratie boothuis in kasteelpark Blauwhuis gestart

Leerlingen van Prizma Campus VTI zijn gestart met de restauratie van het boothuis in het kasteelpark Blauwhuis. In samenspraak met de Agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos worden stapsgewijs een hele reeks erfgoedelementen in het park aangepakt.

“Leerlingen van het zevende jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies hebben de opmetingen gedaan en enkele oorspronkelijke onderdelen werden al gedemonteerd”, zegt technisch afdelingsverantwoordelijke Jürgen Couckhuyt. “Bedoeling is om een 3D-tekening op te maken, een houtlijst samen te stellen en uitvoeringsplannen uit te werken. Aangezien het gaat om historische constructies, zullen de leraars en de leerlingen rekening houden met de erfgoedelementen en het historische uitzicht bewaken en bewaren.”

Meerjarenplan

“Tijdens de zomervakantie zal de vijver gebaggerd worden en komen er azobéhouten heipalen. De afwerking zal dan gebeuren in eik”, zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe. “Door de complexiteit zal het project meerdere jaren in beslag nemen, want niet alleen het boothuis wordt onder handen genomen. Ook verschillende toegangspoorten, de ijskelder en de brug worden helemaal in ere hersteld en leerlingen van verschillende afdelingen van Prizma Campus VTI worden bij de projecten betrokken.”