Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Provinciebestuur wil onderzoekswerk West-Vlaamse studenten meer benutten

De provincie West-Vlaanderen reageert positief op het voorstel van Kurt Himpe om een provinciale thesiswedstrijd in het leven te roepen. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Himpe aan gedeputeerde voor Hoger Onderwijs Jean de Bethune (CD&V). “Het TUA West en de POM West-Vlaanderen kregen intussen de opdracht een gezamenlijk voorstel uit te werken. Er wordt nu binnen de zorgsector een initiatief ontwikkeld om studenten volgend jaar hun eindwerk voor te laten stellen aan een publiek van bedrijven en zorginstellingen. Zo hoopt men de samenwerking tussen de verschillende partners op te starten”, verduidelijkt Himpe.

Elk jaar leveren studenten aan de hogescholen en universiteiten bachelor- of masterproeven af die een bron zijn van onderzoekswerk, innovatieve ideeën en kennis. “Al te vaak verdwijnt dit werk in de boekenkast zonder het te benutten voor de onderzoeks- of bedrijfswereld”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. Begin januari van dit jaar vroeg hij daarom een provinciale thesiswedstrijd in het leven te roepen. De deputatie reageert nu positief op een nieuwe vraag van het provincieraadslid uit Izegem.

Provinciale subsidies gebruiken bij match tussen bedrijven en zorginstellingen

Zo werd aan de TUA West (Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen) en aan de POM West-Vlaanderen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) de opdracht gegeven om een gezamenlijk voorstel uit te werken. “Zo wordt binnen de zorgsector binnen het actieplan van zorgeconomie van de POM een initiatief ontwikkeld waarbij studenten in 2023 hun eindwerk zullen pitchen aan verschillende zorginstellingen en ondernemingen. Doel is om zo samenwerking tussen de diverse partijen te genereren. Er wordt nu onderzocht hoe het bestaande provinciale subsidieaanbod een hefboom kan zijn wanneer er effectief een match is”, vertelt Kurt Himpe.

Elke valorisatie van intellectuele werk van studenten is welkom

Na positieve evaluatie kan het concept ook uitgerold worden binnen andere economische speerpunten of toegepast worden binnen andere domeinen. “In ieder geval is elk initiatief welkom zodat het onderzoekswerk en intellectuele werk van onze studenten uit West-Vlaanderen gevaloriseerd wordt”, besluit Himpe. Eerder riep hij als schepen van Bibliotheek in Izegem ook al de Izegemse thesisprijs in het leven.