Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Provincie zet eerste belangrijke stap voor herbestemming kasteel Wolvenhof in Izegem

De provincieraad keurde een selectieleidraad voor een partnerschap voor de herbestemming van het kasteel Wolvenhof in Izegem goed. “Eindelijk wordt na een lang en hobbelig parcours een eerste belangrijke stap voor een invulling van het beschermd gebouw”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

Het kasteel, dat eigendom is van de stad Izegem, werd in 2010 voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan de provincie. “De erfpachtakte werd toegestaan met de bedoeling er het streekhuis Roeselare-Tielt in onder te brengen en het kasteel te restaureren”, verduidelijkt Kurt Himpe, die de deputatie in 2015 op die verplichtingen wees toen duidelijk werd dat het streekhuis Midden-West-Vlaanderen een definitieve stek zou krijgen in het Huis van de Voeding in Roeselare.

“Intussen is kasteel Wolvenhof het enige van de vier kastelen in Izegem zonder invulling en restauratie”

“Terwijl het zusterkasteel Wallemote intussen al enkele jaren opnieuw schittert, bleef Wolvenhof er troosteloos bij liggen. Intussen is Wolvenhof ook het enige van de vier kastelen in Izegem zonder een invulling en zonder restauratie”, zegt Kurt Himpe die ook schepen van Erfgoed in Izegem is. De provincie investeerde wel in instandhoudingswerken. “Vorig jaar kwam plots het voorstel voor het declasseren van het kasteel dat ruim honderd jaar oud is. Maar daar kon uiteraard geen sprake van zijn.”

Zoektocht naar één of meerdere private partners

Met de goedkeuring van een selectieleidraad kan de provincie samen met de stad Izegem op zoek naar één of meerdere private partners die het kasteel een functionele invulling op lange termijn kunnen bieden. De buitenschil van het kasteel zal gerestaureerd worden door de provincie en daarvoor is er al een goedgekeurd subsidiedossier. De restauratie van het interieur van het kasteel zal gebeuren door de externe partners.

Voor de exploitatie van het kasteel  is er veel mogelijk: van horeca waarvoor de gelijkvloerse verdieping zeer geschikt is, over kantoren tot expositieruimte of een combinatie van twee of meer functies.

De zoektocht naar een externe partner zal geen sinecure zijn, omdat er een substantiële inspanning gevraagd wordt onder de vorm van de restauratie van het interieur. Daarom wordt gekozen voor een dialoogprocedure waarbij het voorwerp en de voorwaarden van een mogelijk partnerschap vooraf kunnen worden besproken met de verschillende kandidaten, zodat finaal een realistisch en economisch haalbaar partnerschap kan worden afgesloten.

“We hopen uiteraard dat dit dossier een goed einde zal kennen en er eindelijk een invulling kan komen, gecombineerd met de volledige restauratie van Wolvenhof. Want het kasteel heeft in combinatie met het provinciedomein en het nabijgelegen kasteel Wallemote heel wat potentieel”, besluit provincieraadslid en schepen Kurt Himpe.