Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Provincie wil participeren in uitbouw erfgoeddepot in Midwest-regio

In de regio Midwest is er momenteel geen depot voor de duurzame bewaring van erfgoedcollecties zoals archeologische vondsten, kunstwerken en bedrijfserfgoed. Naar aanleiding van de budgetbesprekingen in de provincieraad bevestigde gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu aan provincieraadslid Kurt Himpe dat de provincie 250.000 euro wil investeren in een gezamenlijk project.

Voor het project zouden een aantal steden en gemeenten uit de regio Midwest, de WVI en de provincie de handen in elkaar slaan. Volgens de gedeputeerde zijn de onderhandelingen hiervoor in een eindfase.

“Aanvankelijk was voor de realisatie van het erfgoeddepot Midwest de keuze gevallen op een voormalige loods van de VDAB in Gits, maar door een nieuw voorstel zou geopteerd worden voor de aankoop van een pand aan Schiervelde in Roeselare, waarbij er een combinatie zal zijn met het archiefdepot”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Bedoeling is om volgend jaar het project te realiseren.”

“Alleen al door het stijgend aantal archeologische projecten is er in de regio nood aan een geschikte en gespecialiseerde depotruimte”, zegt Kurt Himpe, die ook Izegems schepen van Erfgoed is. “Het onroerend erfgoeddecreet verplicht trouwens ook om archeologische ensembles als geheel te bewaren, in goede staat te houden en ter beschikking te stellen voor onderzoek. Lokale overheden krijgen ook vaak archeologische schenkingen.”

Op dit ogenblik is er in West-Vlaanderen al een erfgoeddepot in Brugge, Kortrijk en Ieper.