Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Provincie West-Vlaanderen ondersteunde 305 internationale ervaringen hoger onderwijs tijdens de voorbije vier jaar

De provincie West-Vlaanderen financierde in de periode 2019-2022 niet minder dan 305 internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen. “Vooral Gambia, Zuid-Afrika en Suriname waren bijzonder populair bij de studenten, jong afgestudeerden en docenten van een West-Vlaamse instelling voor hoger onderwijs”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Ondanks het succes zijn we kritisch over deze provinciale subsidie”, zegt provincieraadslid Luc Coupillie.

Er werd in die periode voor meer dan 400.000 euro subsidies toegekend om de doelgroepen een buitenlandse ervaring te genieten. “In de top vijf van de gekozen landen voor deze buitenlandse ervaring staan Gambia, Zuid-Afrika, Suriname, Zambia en de Verenigde Staten”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe naar aanleiding van het antwoord van gedeputeerde Jean de Bethune.

“Brexit laat zich duidelijk voelen”

De voorbije jaren is er een sterke afname van het aantal aanvragen voor een buitenlandse ervaring in het Verenigd Koninkrijk. “Dat heeft te maken met de Brexit en de daaraan gekoppelde strengere visumregeling”, zegt Kurt Himpe. “Daardoor is het aantal goedgekeurde subsidiedossiers de laatste jaren teruggevallen op slechts drie.”

De coronapandemie zorgde dan weer voor heel wat niet-gerealiseerde aanvragen in de periode 2019-2022.

Voor de eerste indienronde van 2023 zijn er al aanvragen van 39 studenten, 2 net-afgestudeerden en 6 docenten.

“Taakstelling voor de provincie?”

“Ondanks het succes zijn we kritisch over deze provinciale subsidie”, zegt provincieraadslid Luc Coupillie. “Vanuit Vlaanderen zijn er tal van mogelijkheden buiten het succesvolle Erasmus+ verhaal om studenten internationale kansen te bieden. Hiervoor een eigen West-Vlaamse administratie opzetten lijkt ons weinig opportuun”.

Ook voor het nu moeilijker te bereiken Verenigd Koninkrijk kunnen de West-Vlaamse instellingen hoger onderwijs generieke beurzen inzetten voor hun studenten. Dit zijn beurzen toegekend door de Vlaamse overheid voor studentenmobiliteit naar geïndustrialiseerde landen buiten Europa. “Het huidige provinciedecreet voorziet geen dergelijke taakstelling en we vermijden beter een dergelijk tweesporenbeleid”, besluit provincieraadslid Luc Coupillie.