Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Provincie investeert in restauratie buitenkant kasteel Wolvenhof

“Met een openbare procedure zal de provincie West-Vlaanderen op zoek gaan naar een aannemer voor de restauratie van de buitenkant van het Izegemse kasteel Wolvenhof. Dat antwoordde schepen van Erfgoed Kurt Himpe op vragen tijdens de Izegemse gemeenteraadszitting.  “Eindelijk zal het beschermd monument in ere hersteld worden”, zegt Kurt Himpe, die als provincieraadslid de deputatie al meermaals op haar verantwoordelijkheid wees.

Het kasteel, dat eigendom is van de stad Izegem, werd in 2010 voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan de provincie. Er werd de voorbije jaren wel geïnvesteerd in instandhoudingswerken, maar een grondige aanpak door de provincie liet op zich wachten.

“110 jaar na de bouw van het kasteel komt er eindelijk een grondige restauratie”

“Het kasteel werd gebouwd in 1913 en werd een beschermd monument in 2001. Nu zal de buitenschil eindelijk grondig aangepakt worden. In deze fase zal bijvoorbeeld het volledige dak moeten vervangen worden en van de gevels zullen de elementen in natuursteen grondig hersteld of vervangen moeten worden. Er is ook ernstige verweringsschade aan de balustrades. Het buitenschrijnwerk is op de meeste plaatsen wel te herstellen. Het glaswerk zal vervangen worden door verdund dubbel glas”, zegt Kurt Himpe. “De uitvoering van deze eerste renovatiefase is noodzakelijk om verdere schade en degradatie van het gebouw te voorkomen.”

“In een tweede fase zal dan het interieur van het kasteel aangepakt worden, maar dit hangt samen met de invulling van Wolvenhof, een combinatie van horeca en een ander functie. “We zijn ondertussen met mogelijke geïnteresseerden in gesprek om te onderzoeken wat een haalbare invulling is en onder welke vorm we het kasteel best in de markt moeten zetten. Daarvoor zijn er momenteel constructieve  gesprekken lopend ”, aldus schepen van Patrimonium Caroline Maertens. Een van de volgende gemeenteraden zal de toewijzingsleidraad op de gemeenteraad besproken worden.

De kostprijs van de eerste fase waarbij de buitenschil van het kasteel Wolvenhof wordt aangepakt, wordt nu geraamd op ongeveer 3 miljoen euro inclusief btw.