Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Provinciale bezoekerscentra nog niet volledig op pre-coronaniveau

Nog niet alle provinciale bezoekerscentra zijn weer op het niveau van voor de coronaperiode. “Tijdens 2020 en 2021 werden ook alle bezoekerscentra geconfronteerd met beperkingen en annuleringen, maar het valt op dat met uitzondering van Bulskampveld in 2022 het pre-coronaniveau nog niet bereikt is”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

“Ten opzichte van 2019 zijn de cijfers voor Atlantikwall Raversyde in 2022 zo’n 12.000 bezoekers lager. Ook voor het Zwin Natuurpark zijn de bezoekerscijfers zo’n 24.500 lager”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe op basis van de ontvangen statistieken. “Het bezoekerscentrum Palingbeek had in 2022 nog zo’n 3.400 bezoekers minder dan in 2019 en voor De Blankaart is er nog een daling van ongeveer 2.000 bezoekers.”

Bezoekerscentrum Bulskampveld scoort goed

Het bezoekerscentrum van Bulskampveld is een uitzondering. In 2019 had het bezoekerscentrum ongeveer 36.000 bezoekers en vorig jaar steeg dit naar bijna 43.000.

Voor de bezoekerscentra Duinpanne en De Gavers zijn vergelijkingen pre- en post-corona volgens de provinciale diensten moeilijk. 2022 was voor het bezoekerscentrum Duinpanne het eerste jaar van volledige exploitatie en lokte ongeveer 127.000 bezoekers.

“Het bezoekerscentrum van De Gavers kreeg in 2019 75.000 bezoekers over de vloer en in 2022 steeg dit naar 111.000 bezoekers. Een spectaculaire stijging, maar tot 2021 was er blijkbaar gewoon een inschatting van de bezoekers en sindsdien is er een elektronisch telsysteem waardoor de cijfers correct kunnen ingeschat worden”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.