Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Problemen met bewegwijzering grensoverschrijdende fietsroutes deels opgelost

Door de ontwikkeling van nieuwe fietsroutes door Westtoer zijn er geen lusvormige grensoverschrijdende fietsroutes meer in West-Vlaanderen. Er verdween vaak bewegwijzering aan Franse kant waardoor fietsers in de problemen kwamen. “Maar er duiken nog altijd problemen op met de Gent-Wevelgemfietsroute waar vaak bewegwijzering verdwijnt”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

“Tot voor kort waren er een aantal lusvormige fietsroutes die ook op het Franse grondgebied kwamen. Door de herwerking van alle fietsroutes zijn er nu 25 nieuwe fietsroutes die een betere spreiding hebben over de provincie en waardoor blinde vlekken weggewerkt werden. Die nieuwe routes zijn nu geconcentreerd op het West-Vlaamse grondgebied en niet meer grensoverschrijdend”, verduidelijkt Kurt Himpe.

Gent-Wevelgemfietsroute straks ook enkel in West-Vlaanderen?

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu geeft echter toe dat de Gent-Wevelgemfietsroute voor wielerliefhebbers die wel nog voor een deel in Frankrijk loopt, nog altijd met problemen geconfronteerd wordt door bewegwijzering die verdwijnt.

Er is over het probleem overleg tussen Westtoer en de Franse partners. Als het probleem blijft, zal ook het traject van de Gent-Wevelgemfietsroute aangepast worden en alleen in West-Vlaanderen lopen.

Uit informatie die provincieraadslid Kurt Himpe eerder opvroeg, bleek dat er vorig jaar voor het hele West-Vlaamse fietsnetwerk meer dan 1.600 klachten geregistreerd werden, onder andere ook over verdwenen bewegwijzering.