Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Opnieuw archeologische vondsten naar Izegems stadsarchief

Naar aanleiding van archeologisch onderzoek aan de Mentenhoekstraat, de Lendeleedsestraat en de Blekerijstraat zullen de vondsten geschonken worden aan het historisch stadsarchief. “De vondsten dateren onder andere uit de late ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen”, aldus schepen van Archief en Erfgoed Kurt Himpe.

“In de Blekerijstraat werden sporen aangetroffen uit de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode en sporen van uitgebreid landgebruik uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. In de Mentenhoekstraat werden crematiegraven aangetroffen met aardewerk uit de late ijzertijd en de Romeinse periode, evenals een verdedigingsstructuur uit de middeleeuwen en restanten van de Duitse aanwezigheid tijdens de Eerste Wereldoorlog”, verduidelijkt de schepen.

“Het archeologisch onderzoek gebeurde door Monument Vandekerckhove en het studiebureau BAAC Vlaanderen. De eigenaars van de gronden, Hectaar nv, woonzorgcentrum ’t Pandje en Immo Bossu NV willen het geheel van vondsten, stalen en administratie schenken aan de stad Izegem zodat het erfgoed lokaal en stabiel verankerd blijft”, zegt erfgoedconsulent Willem Hantson van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst RADAR. “Om alles als geheel te bewaren, in goede staat te houden en ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek kan de stad Izegem rekenen op de expertise van RADAR en IGA, de intergemeentelijke archiefdienst Midwest.”

“Belangrijk dat we dergelijke vondsten lokaal kunnen bewaren”

Volgens schepen van Archief en Erfgoed Kurt Himpe is het belangrijk om dergelijke vondsten in het Izegemse stadsarchief te bewaren. “In 2015 keerden archeologische vondsten vier jaar na opgravingen in de Hondekensmolenstraat naar Izegem terug. Er werd even gevreesd dat ze naar het Gallo-Romeins museum in Tongeren of het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg zouden gaan, maar gelukkig konden we dat vermijden. Nu zullen die vondsten aangevuld worden met de resultaten van het archeologisch onderzoek dat in 2016 in de Blekerijstraat, in 2018 in de Mentenhoekstraat en in 2020 in de Lendeleedsestraat plaatsvond.”

“De kans is zeer groot dat er in de nabije toekomst nog dergelijke schenkingen zullen gebeuren”, besluit schepen Himpe.

Naar aanleiding van archeologisch onderzoek aan de Mentenhoekstraat, de Lendeleedsestraat en de Blekerijstraat zullen de vondsten geschonken worden aan het historisch stadsarchief. “De vondsten dateren onder andere uit de late ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen”, aldus schepen van Archief en Erfgoed Kurt Himpe.

“In de Blekerijstraat werden sporen aangetroffen uit de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode en sporen van uitgebreid landgebruik uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. In de Mentenhoekstraat werden crematiegraven aangetroffen met aardewerk uit de late ijzertijd en de Romeinse periode, evenals een verdedigingsstructuur uit de middeleeuwen en restanten van de Duitse aanwezigheid tijdens de Eerste Wereldoorlog”, verduidelijkt de schepen.