Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Op maandag meest kans op een industriebrand in West-Vlaanderen

Uit een grootschalig onderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd, blijkt dat de meeste industriebranden in West-Vlaanderen op maandag gebeuren en dat de land- en tuinbouw de meest brandgevoelige sector is in onze provincie. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van gouverneur Carl Decaluwé.

In 2019 maakte Radio 2 bekend dat het in West-Vlaamse bedrijven vaker brandt dan elders. Daarop gaf de gouverneur de opdracht om de industriebranden in de provincie diepgaand te onderzoeken. De interventieverslagen van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones voor de 117 bedrijfsbranden in 2018 en de 123 bedrijfsbranden in 2020 werden onderzocht en dan leverde een aantal interessante conclusies op.

“Een vergelijking van het aantal bedrijfsbranden tussen de provincies blijkt niet mogelijk omdat de cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid onvolledig zijn en geen zicht geven op de ernst en de oorzaak van de branden”, meldt gouverneur Carl Decaluwé.

“Zowel in 2018 als in 2020 vonden de meeste bedrijfsbranden plaats op maandag”

“Het grootschalige onderzoek toont ook aan de in 2018 de meeste bedrijfsbranden op maandag en vrijdag waren en minst op zaterdag. In 2020 vonden de meeste industriebranden ook plaats op maandag, gevolgd door dinsdag en vrijdag. In 2020 vonden op zondag de minste bedrijfsbranden plaats”, weet provincieraadslid Kurt Himpe uit het antwoord op zijn schriftelijke vraag.

De meeste bedrijfsbranden worden trouwens veroorzaakt door oververhitting, technische defecten, las- of snijwerken, kortsluiting en zelfontbranding.

Land- en tuinbouw meest brandgevoelige sector

Uit het onderzoek blijkt dus ook dat zowel in 2018 als 2020 de land- en tuinbouw de meest brandgevoelige sector is. “Het gaat hoofdzakelijk om veehouderijen en varkensfokkerijen. Ook de houtnijverheid, de afvalverwerking en recyclage zijn brandgevoelige sectoren”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Gouverneur Carl Decaluwé heeft op basis van de vaststellingen de land- en tuinbouwsector gekozen om bewustmakings- en preventieacties op te zetten. “In november zal een folder ‘Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf’ en een bewustmakingscampagne gelanceerd worden in samenwerking met de hulpverleningszone Fluvia”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Preventiecampagnes zullen belangrijk blijven.”