Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Curriculum

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Kurt Himpe (° 1971) volgde zijn middelbare studies aan het Izegemse Sint-Jozefscollege waarna hij de lerarenopleiding (Nederlands, geschiedenis en economie) startte. Na lesopdrachten in Diksmuide en Tielt werd hij leraar in Izegem. 

Op politiek vlak begon alles in de jaren '90. Hij werd verkozen in het Volksunie - afdelingsbestuur en korte tijd later werd Kurt Himpe verkozen tot voorzitter van de Izegemse Volksuniejongeren, partijraadslid en nationaal bestuurslid van de Volksuniejongeren.

Na de splitsing van de Volksunie koos hij resoluut voor de N-VA. Hij vervulde al tal van functies binnen de politieke partij: partijbestuurslid, partijraadslid, communicatieverantwoordelijke van het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt en politiek ondervoorzitter van de Izegemse N-VA.

In 1999 nam hij voor de eerste keer deel aan verkiezingen. Op de 7de plaats van de senaatslijst behaalde hij in 1999 als jongerenkandidaat 5208 voorkeurstemmen, in 2003 was hij opnieuw senaatskandidaat en behaalde toen 7406 stemmen.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2000 betekenden een eerste stap in de actieve politiek. Hij haalde toen 716 voorkeurstemmen en werd het jongste lid van de Izegemse gemeenteraad. Hij was in de periode 2001-2006 lid van de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit en ondervoorzitter van de commissie voor Financiën. 

In 2006 nam hij opnieuw deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, dit keer als lijstduwer. Hij werd verkozen met 913 voorkeurstemmen.

Tijdens de bestuursperiode 2007-2012 was hij fractieleider van de N-VA, vast lid van de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit, lid van de bijzondere Deontologische Commissie, lid van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Etiz en lid van de raad van bestuur van de erfgoedcel TERF. Hij was ook vertegenwoordiger in de Centrumraad van het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs van West-Vlaanderen (PCVO).

Op 9 maart 2007 werd Kurt Himpe door de Vlaamse Regering benoemd als ondervoorzitter van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Hij bleef ondervoorzitter tot 12 februari 2010. Dan werd hij door de Vlaamse Regering aangesteld als toezichthoudend regeringsafgevaardigde bij de VMSW. Hij oefende dit mandaat uit tot eind 2012.

In 2012 nam Kurt Himpe niet alleen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, als lijstduwer werd hij tot provincieraadslid verkozen met 4009 voorkeurstemmen. Hij werd ook opnieuw verkozen in de gemeenteraad met 1499 voorkeurstemmen. In oktober 2012 vormde de Izegemse N-VA een coalitie met sp.a/groen. Kurt Himpe werd begin 2013 schepen bevoegd voor cultuur, bibliotheek en archief, erfgoed, toerisme, lokale economie en landbouw (tot 1/1/2016), mobiliteit, onderwijs en externe relaties. 

Naast beide politieke mandaten is hij ook voorzitter van de beheerraad van de stedelijke musea en van de bibliotheek. Tot eind augustus 2016 was hij ook lid van de Centrumraad van het PCVO. Van 2013 tot mei 2016 was hij ondervoorzitter van de projectvereniging BIE en werd op 11 mei 2016 door de raad van bestuur verkozen tot voorzitter van de projectvereniging, een functie die hij uitoefende tot december 2020. Daarna werd hij aangesteld als voorzitter van het BIE-forum van het cultuur- en erfgoedplatform BIE Midwest.

Sinds juni 2016 zetelt hij ook in de algemene vergadering van EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Met de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf AGIZ in september 2018 werd hij voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf.

In 2014 was Kurt Himpe voor de N-VA kandidaat op de West-Vlaamse Kamerlijst. Hij behaalde op de tiende plaats 12.092 voorkeurstemmen.

In 2018 nam Kurt Himpe opnieuw deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als lijstduwer behaalde hij 1.402 voorkeurstemmen en werd zo opnieuw verkozen in de gemeenteraad. Als lijstduwer voor de provincieraadsverkiezingen sleepte hij 6.253 voorkeurstemmen in de wacht. Begin 2019 werd hij als schepen bevoegd voor cultuur, bibliotheek en archief, erfgoed, musea, kunstonderwijs, internationale samenwerking en noord-zuidbeleid en senioren. 

Naast de politieke activiteiten is Kurt Himpe ook actief als bestuurslid van de Izegemse heemkundige kring Ten Mandere en de Vlaamse Studie en Vormingskring en is hij voorzitter van de Izegemse afdeling van het Algemeen-Nederlands Verbond.