Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nooit eerder zoveel fietsen niet in orde tijdens fietscontroles in West-Vlaanderen

Tijdens het voorbije schooljaar waren tijdens de preventieve fietscontroles die door zestien West-Vlaamse politiezones uitgevoerd werden nooit eerder zoveel fietsen niet in orde. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe kreeg van gouverneur Carl Decaluwé.

“Tijdens de coronaperiode werd het aantal technische fietscontroles in de scholen teruggeschroefd. Deze controles in de scholen zijn een belangrijk onderdeel in het sensibiliseren van de jongeren en de ouders om een fiets te gebruiken die technisch in orde is”, zegt provincieraadslid Himpe.

In het schooljaar 2021-2022 werden 16.324 fietsen gecontroleerd, waarvan er 7.523 niet in orde waren. Dat komt overeen met 46 procent. In 2016 was dit 41 procent, in 2017 42 procent, in 2018 en 2019 daalde dit naar 38 procent, om in 2020 verder te verminderen tot 37 procent.

“Meer preventieve controles in secundaire scholen”

“Tijdens de twee coronajaren werden er beduidend minder fietsen gecontroleerd en de twee jaren waarbij minder ingezet werd op de preventieve fase hebben duidelijk een negatieve invloed gehad”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe. “Uit de informatie van de gouverneur blijkt ook dat tijdens het vorige schooljaar de preventieve fase ook beter gespreid werd over de lagere scholen en de secundaire scholen. In 2020 lag het hoofdaccent op de lagere scholen met 73 procent van de controles, terwijl in 2021 slechts 35 procent van de controles in de lagere scholen gebeurde en 65 procent in de secundaire scholen.”

Bij de preventieve controles in de scholen bleek vooral de fietsverlichting niet in orde te zijn. “Maar ook tijdens de repressieve fase van november 2021 tot eind februari 2022 met meer dan 24.000 gecontroleerde fietsen werd vastgesteld dat de fietsverlichting van meer dan 7 procent niet in orde was en ook dat percentage is het hoogste van de voorbije jaren.”

Digitale fietscontrole

Provincieraadslid Kurt Himpe polste ook naar nieuwe initiatieven die genomen worden in verband met de fietscontroles. “Studenten van de hogeschool Vives campus Kortrijk ontwikkelden een digitale fietscontrole. Via de website www.fietscontrole.be kunnen controles zo online doorgegeven worden en toegevoegd worden aan de statistische verwerking”, aldus gouverneur Decaluwé.