Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nog altijd veel klachten over West-Vlaamse fiets- en wandelroutes

Hoewel het aantal klachten over de West-Vlaamse fiets- en wandelroutes in 2022 licht daalde, blijft het aantal klachten zeer hoog. Dat blijkt uit een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe aan gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu tijdens de provincieraad.

“In de provincie West-Vlaanderen zijn er heel wat fiets- en wandelroutes en het recreatieve netwerk van Westtoer wordt ook elk jaar uitgebreid. Er worden bij Westtoer vaak klachten geformuleerd over deze routes, onder andere over bordjes die niet meer leesbaar zijn, omgevallen palen…”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

“In 2021 waren er beduidend méér klachten dan de voorbije jaren. Over het fietsnetwerk steeg het aantal klachten met bijna 500 méér dan in 2020, over het wandelnetwerk kwamen er toen 200 méér klachten binnen. Volgens Westtoer waren de sterke toename van het netwerk en de coronaperiode waarin er vaker gefietst en gewandeld werd de redenen voor de stijging. In 2022 was er een lichte daling met 1.640 klachten over het fietsnetwerk en 905 klachten over het wandelnetwerk”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe vast. “Het hoge aantal klachten zal zeker verder moeten onderzocht en bekeken worden.”

“Intussen wordt volop werk gemaakt van de verbetering en sanering van de fiets- en wandelroutes, doordat heel wat van die routes aangelegd werden in de periode 1990-2000 waardoor ze wat gedateerd zijn”, besluit Kurt Himpe.

Aantal meldingen

JaarTotaal klachtenFietsnetwerk en fietsroutesWandelnetwerk en wandelroutes
20182.4301.621809
20192.5821.583999
20202.1011.248853
20212.7911.7241.067
20222.5451.640905