Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nieuw reglement voor Izegems stadsarchief

Nadat de voorbije jaren fors werd geïnvesteerd in de werking en de digitalisering van historische documenten is er nu ook een leeszaalreglement voor het Izegemse stadsarchief. “Deze afspraken zijn nodig om de raadpleging van archiefdocumenten en de publieke dienstverlening in goede banen te leiden”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“In elke stad of gemeente in het werkingsgebied van het intergemeentelijke archiefteam Midwest is of komt een dergelijk reglement over het raadplegen van akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Voor Izegem is het reglement uitgebreider omwille van de hogere frequentie van raadpleging door externen.”

“Al 850 registraties voor Izegemse digitale leeszaal”

“Sinds de opstart van de archiefwerking in Izegem zijn er een aantal digitale toepassingen opgestart zoals de online inventaris van het stadsarchief en de digitale leeszaal. Voor de digitale leeszaal zijn er trouwens al ongeveer 850 registraties en bijna elke dag komen er registraties bij. Het aantal vragen voor raadpleging is ook toegenomen”, aldus de schepen. “Er zijn in het reglement ook duidelijke afspraken opgenomen om schade aan documenten te voorkomen.”

“Het Izegemse stadsarchief is een schatkamer aan archiefstukken en we stimuleren ook de raadpleging voor onderzoek. Als dit onderzoek ook resulteert in een publicatie moeten de auteurs een exemplaar aan het archief schenken dat dan in de collectie van de bibliotheek zal komen voor raadpleging”, besluit archiefschepen Kurt Himpe.