Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Natuurwetenschappelijk onderzoek bevestigt sporen uit vroeg-Romeinse en middeleeuwse tijd in Kachtem

Nadat er eerder al in Izegem sporen uit de late ijzertijd, Romeinse tijd en de middeleeuwen naar boven kwamen aan de Mentenhoekstraat, de Lendeleedsestraat, de Blekerijstraat en de Hondekensmolenstraat bevestigt natuurwetenschappelijk onderzoek dat er ook in Kachtem sporen zijn uit de vroeg-Romeinse en middeleeuwse tijd. “Deze nieuwe archeologische vondsten zullen dan ook naar het Izegemse stadsarchief verhuizen”, zegt schepen van Erfgoed en Archief Kurt Himpe.

Het gaat om het gebied tussen de Egaalstraat, de Pieter Boncquetstraat, de Vageweenstraat en de Buitenstraat waar de stad Izegem eerst een archeologisch vooronderzoek, een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek liet uitvoeren. “Daaruit bleek al dat er een vermoedelijk brandrestengraf, houtskoolmeilers, een bijkuil, paalkuilen, grachten en greppels aangetroffen werden”, verduidelijkt erfgoedconsulent Willem Hantson van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst RADAR.

“Het natuurwetenschappelijk onderzoek geeft nu informatie vrij over de activiteiten in het verleden op deze Kachtemse site”, zegt Willem Hantson. “Er werden een aantal greppels en grachten aangetroffen die merendeels uit de nieuwe en nieuwste tijd stammen en onder andere zichtbaar zijn op de kadasterkaarten uit de negentiende eeuw.”

Brandstapel uit de vroeg-Romeinse tijd

“Er zijn drie kolenbranderskuilen voor de productie van houtskool gedetermineerd, die op basis van C14-analyse in de eerste eeuw voor Christus tot de eerste eeuw na Christus worden geplaatst. Voor het houtskool werd eik gebruikt”, weet schepen Kurt Himpe. “Daarnaast werd een brandrestengraf in de vroeg-Romeinse tijd geplaatst op basis van het aangetroffen aardewerk en een C14-analyse. Men gebruikte eik en beuk voor de brandstapel en berk en es om de brandstapel in gang te steken. Verder zijn er een aantal paalkuilen aangetroffen die op basis van het aangetroffen aardewerk deels in de Romeinse tijd en op basis van een C14-analyse deels in de vroege en volle middeleeuwen geplaatst worden.”

“Voor de Archeologiedagen in 2024 hebben we alvast plannen om in samenwerking met de IOED RADAR de archeologische vondsten in de kijker te zetten”, besluit schepen Kurt Himpe.