Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Museum Eperon d’Or verwerft 4.000ste paar schoenen

Het museum Eperon d’Or verwerft opnieuw een paar schoenen en neemt daardoor de kaap van 4.000 paar schoenen in de collectie.

“Het paar schoenen, pumps uit de jaren 1950, werd in Brussel aangekocht door het museum”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe. “In gouddruk is in de schoen een tekst aangebracht die meldt dat het gaat om Izegemse schoenen die verkocht werden in de zaak Gilissen-Warnants in Tongeren.”

“We proberen nog na te gaan in welke schoenfabriek ze gemaakt werden, maar het is alweer een voorbeeld van de Izegemse faam op het vlak van schoenmakerij”, verduidelijkt conservator Gertjan Remmerie.

Het museum Eperon d’Or verwerft elk jaar heel wat collectiestukken. “Niet alleen schenkingen, maar ook aankopen zorgen ervoor dat het museum de collectie kan aanvullen en hiaten kan invullen. Dat gebeurt trouwens aan de hand van vastgestelde criteria”, besluit schepen Kurt Himpe.