Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Museum Eperon d’Or sleept subsidie van 71.500 euro binnen voor inhaalbeweging digitale collectiedata

Naar aanleiding van een projectoproep ‘Inhaalbeweging digitale collectiedata’ werd het dossier van Eperon d’Or goedgekeurd en krijgt het museum een subsidie van 71.500 euro van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. “We zijn uiteraard verheugd dat ons dossier bij de zestien goedgekeurde dossiers zit”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe.

“Met dit project wil Eperon d’Or de collectiedata met betrekking tot de schoenfabrieken en schoenencollectie opschonen en verrijken, digitaliseren en ontsluiten”, verduidelijkt conservator Gertjan Remmerie. “Het museum bezit unieke informatie over objecten, personen, instellingen en bedrijven die relevant zijn voor het schoenenerfgoed in België en ver daarbuiten. We willen deze data ordenen en toegankelijk maken voor het grote publiek om zo zowel onderzoekers, studenten en historici als mensen actief in de hedendaagse schoenindustrie of met een specifieke interesse in het thema van unieke informatiebronnen te voorzien.”

“Binnen het project wordt ook bekeken welke mogelijkheden 3D-fotografie kan bieden om collectiestukken digitaal te ontsluiten. Het project moet afgewerkt zijn tegen eind 2023”, besluit schepen Kurt Himpe.