Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Momenteel 104 vacatures bij West-Vlaamse politiezones

Bij de negentien West-Vlaamse politiezones zijn er op dit ogenblik 104 vacatures. Dat antwoordde gouverneur Carl Decaluwé op vragen van provincieraadslid Kurt Himpe.

De politiezone Brugge wordt met 34 vacatures het zwaarst getroffen, gevolgd door de politiezone Bredene/De Haan met 10 vacatures.

“Op vraag van de grotere politiezones en omdat er te veel goede kandidaten afhaakten door de selectieprocedure van negen maanden, werd de mogelijkheid geboden om zelf in te staan voor de selectieprocedure. Alleen de grotere zones kunnen dit zelf organiseren en zelf financieren, waardoor een oneerlijke concurrentie ontstaat met de kleinere zones”, zegt de gouverneur.

“Geen weet van andere fusieplannen in West-Vlaanderen”

“Onlangs kwam in het nieuws dat er intenties zijn voor een fusie van de politiezones RIHO en MIDOW. Fusies kunnen mijns inziens een deel van de oplossing zijn voor de rekrutering”, aldus provincieraadslid Kurt Himpe.

Gouverneur Carl Decaluwé is van oordeel dat fusies inderdaad kansen bieden. “Hoe groter de politiezone, hoe meer de mogelijkheid bestaat om de rekrutering- en selectieprocedure zelf uit te voeren. Maar ik heb geen weet van andere fusieplannen in West-Vlaanderen, hoewel ik voorstander blijf van vier politiezones in de provincie.”

“Grotere politiezones kampen met tekorten, maar ze zijn vaak wendbaarder waardoor taken niet afgeschaft worden, wat wel het geval is bij kleinere politiezones. Die plooien zich soms noodgedwongen terug op interventie als belangrijkste basisfunctionaliteit. Samenwerkingsakkoorden bieden hier een mogelijke snelle oplossing. Het samenwerkingsakkoord WVL4 tussen de politiezones Westkust, Polder, RIHO en Vlas is daarvan een zeer mooi voorbeeld”, weet provincieraadslid Kurt Himpe.

In 2022 leidde de West-Vlaamse Politieschool 114 aspirant-inspecteurs op. Er werden vorig jaar ook 38 aspirant-hoofdinspecteurs opgeleid in West-Vlaanderen. Dit jaar wil de West-Vlaamse Politieschool 160 aspirant-inspecteurs opleiden. In april is er gestart met 40 aspiranten, terwijl er 64 plaatsen waren. In oktober staan er 64 op de planning en in december 56 aspiranten.