Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Leeszaalreglement provinciaal archief aangepast

Van de aanpassing van het leeszaalreglement van het West-Vlaams provinciaal archief maakte provincieraadslid Kurt Himpe gebruik om voor te stellen dat bezoekers die publiceren of een studie samenstellen op basis van documenten uit het archief opgelegd worden om een exemplaar van de publicatie of de studie te overhandigen aan het provinciaal archief.

De vorige versie van het leeszaalreglement dateerde van 2018 en was op verschillende punten aan actualisering toe, zoals de nieuwe regelgeving op de openbaarheid van bestuur. Ook de coronaperiode bracht enkele gevolgen met zich mee en er wordt nu enkel nog op afspraak gewerkt waarbij de aangevraagde documenten in de leeszaal klaargelegd worden voor de bezoekers.

“Tot nu werd in het leeszaalreglement impliciet aan de bezoeker gevraagd om eventuele publicaties of studies op basis van de archiefstukken uit het provinciaal archief te overhandigen. Met de voorgestelde wijziging wordt dit nu opgelegd”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Daardoor kan het provinciaal archief een collectie aanleggen van publicaties en studies die verband houden met de aanwezige archiefstukken en dat is uiteraard een meerwaarde.”

Het provinciaal archief in Brugge bevat documenten van verschillende archiefvormende diensten, instellingen en ambtenaren en ook een reeks private archieven.