Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Kurt Himpe nieuw provincieraadslid voor N-VA

Op donderdag 16 december legde Kurt Himpe uit Izegem de eed af als West-Vlaams provincieraadslid voor de N-VA. Hij volgt Sigrid Vandenbulcke op, die in oktober 2021 overleed.

Kurt Himpe is al twintig jaar actief in de Izegemse politiek, eerst als gemeenteraadslid en sinds 2013 als schepen. In zijn thuisstad Izegem is hij nu schepen voor cultuur, bibliotheek en archief, erfgoed, musea, kunstonderwijs, internationale samenwerking en noord-zuidbeleid en senioren.

Tussen 2013 en 2018 zetelde Kurt Himpe ook al in de provincieraad. Tijdens deze periode zal hij vooral de West-Vlaamse dossiers over economie, toerisme en recreatie, erfgoed, onderwijs en ruimtelijke ordening opvolgen.