Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Izegemse digitale historische schatkamer fors uitgebreid”

Met de integratie van meer dan 150.000 historische akten in de virtuele leeszaal van het Izegemse stadsarchief wordt begin 2023 opnieuw een belangrijke stap gezet. “Daarmee zal de digitale historische schatkamer fors uitgebreid worden”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

”De voorbije twee jaar werd ongeveer 100.000 euro geïnvesteerd in de grootste digitaliseringsoperatie uit de geschiedenis van de stad Izegem. Met deze laatste fase zijn bijna 67.000 geboorteakten en 36.500 overlijdensakten uit de periode 1796 tot 1929 en meer dan 12.000 huwelijksakten uit de periode 1797 tot 1939 gedigitaliseerd”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“De historische boeken keren na maanden digitaliseringswerk weer naar het stadsarchief. De digitalisering van deze historische akten is belangrijk omdat er bij het raadplegen geen kans meer is op beschadiging van de originele documenten”, zegt coördinator intergemeentelijk archiefteam Midwest Karen Derycke. “Door de operatie wordt verder vorm gegeven aan de virtuele leeszaal van het stadsarchief. Hierdoor moeten de dienst burgerlijke stand en de archiefdienst zelf minder aanvragen verwerken en kunnen geïnteresseerden van thuis uit opzoekingswerk doen. Laagdrempelig, niet gebonden aan de openingsuren van het stadhuis en zonder tussenpersoon. En dat is net de bijzondere meerwaarde van de virtuele leeszaal.”

“Sinds de start van de virtuele leeszaal registreerden al bijna 1.000 mensen zich voor opzoekingswerk over familiegeschiedenis. Genealogie is populair en daarom is de investering om heel wat historische documenten te digitaliseren een goede zaak”, zegt de archiefschepen.

Publiekswerking rond stadsarchief opstarten

“Het is de bedoeling om ook publiekswerking op te starten rond het Izegemse stadsarchief waarbij we willen uitpakken met unieke archiefstukken. Dit willen we realiseren met het Intergemeentelijk Archiefteam Midwest in samenwerking met de heemkundige kring Ten Mandere en het museum Eperon d’Or”, besluit Kurt Himpe.

Bezoek zelf de virtuele leeszaal via www.izegem.be/archief.