Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Izegemse bibliotheek neemt deel aan grootschalig onderzoek

Vanaf 1 maart neemt de Izegemse bibliotheek deel aan een grootschalig onderzoek. “Het onderzoek spitst zich niet alleen toe op gebruikers, maar ook op niet-gebruikers en afhakers en ook voor het eerst op kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

“Voor bibliotheken is het belangrijk om te weten wat goed is aan de werking, wat verbeterd kan worden en hoe de bibliotheekervaring van leners en bezoekers zo aangenaam mogelijk kan gemaakt worden”, verduidelijkt de schepen. “Het onderzoek focust deze keer niet alleen op het traditionele profiel van de lezer, maar er is ook aandacht voor de nieuwere aspecten van de bibliotheekwerking zoals de organisatie van workshops en lezingen, de beleving van de gebruiker en de omkadering van de dienstverlening.”

Nood aan geletterdheid in brede zin

“Ook de andere bibliotheken uit de regio nemen deel aan het onderzoek, waardoor er ook bredere gegevens en een regionale visie op bibliotheken ter beschikking zullen zijn”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle.

“Ervaring en onderzoek wijzen uit dat er in onze samenleving steeds meer nood is aan geletterdheid op het medische, juridische, financiële maar vooral digitale vlak. Het thema gezondheidsvaardigheden is bijvoorbeeld sterk verbonden met digitale geletterdheid doordat de gezondheidszorg steeds verder digitaliseert. Mensen leren werken met CoZo, Mijngezondheid en andere e-health-platformen behoort intussen tot de reguliere missie van de bibliotheek.”

De resultaten van de bevraging zullen ook bruikbare en nuttige inzichten geven voor de werking van de bibliotheek in de Cultuurfabriek.

De enquête is volledig anoniem en neemt ongeveer tien minuten in beslag. Deelnemers maken kans op een van de Bongo-bonnen ter waarde van 250 euro. De bevraging loopt tot 31 mei.

Deelnemen kan vanaf 1 maart via de link www.cult22.eu/be/7608.