Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Izegems stadsarchief verrijkt met archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog

Het Izegemse stadsarchief beschikt over heel wat stukken die handelen over de Eerste Wereldoorlog, maar over de Tweede Wereldoorlog is er minder archiefmateriaal ter beschikking. “Met schenkingen krijgen we telkens een beter beeld over deze periode in onze stadsgeschiedenis”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“Een schenking met documenten over de militaire dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog biedt opnieuw een kijk in die oorlogsjaren. Het gaat onder meer over foto’s, een loonboekje en een vademecum voor ontmijning achter de gevechtszone”, verduidelijkt de schepen.

“Over de Tweede Wereldoorlog bestaat de archiefcollectie vooral uit dossiers over oorlogsschade en repatriëringen en briefwisseling over noodgeld. Het is uiteraard belangrijk dat archiefstukken niet verloren gaan en door schenkingen kunnen we de collectie van het stadsarchief niet alleen verder aanvullen, maar de documentatie ook voor verder onderzoek en publicaties ter beschikking stellen”, besluit coördinator van het Intergemeentelijk Archiefteam Midwest Karen Derycke.