Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Inventaris van uitgebreide fotocollectie Izegems stadsarchief afgerond

Het Izegemse stadsarchief omvat niet alleen een omvangrijke collectie aan historische documenten, maar ook een gigantische fotocollectie. “De bijna 18.000 foto’s zijn nu allemaal geïnventariseerd en dat vergemakkelijkt het opzoekingswerk aanzienlijk”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

Een echt huzarenwerk. Zo omschrijft de schepen het werk van Bart Blomme van de heemkundige kring Ten Mandere die vijf jaar dag en nacht aan de slag ging om elke foto te bekijken en te beschrijven. “Het resultaat is een uitgebreide inventaris van het fotoarchief die ervoor zorgt dat de ontsluiting op punt staat”, verduidelijkt coördinator Leen Breyne van het Intergemeentelijk Archiefteam Midwest. “Bedoeling is om ook werk te maken van de digitalisering van de fotocollectie.”

Het fotoarchief brengt het leven in de stad Izegem letterlijk in beeld. “Openingen van tentoonstellingen, toneeloptredens, sportactiviteiten, evenementen in de stad en in scholen… Het is een waardevolle collectie en een onvoorstelbare bron voor historische publicaties”, aldus Leen Breyne.

Een omgekeerde operatie werd onlangs uitgevoerd voor de verzameling van Maurice Terryn. “Deze fotocollectie werd in 2014 aangekocht door de steden Izegem en Roeselare en wordt bewaard in het stadsarchief van Roeselare. Tijdens de voorbije maanden zijn een aantal medewerkers van de stad aan de slag gegaan om foto’s uit het Izegemse deel van die collectie te digitaliseren. De inventaris opmaken van die collectie is dan ook een klus die de volgende jaren zal moeten geklaard worden”, besluit schepen Himpe.