Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

In eerste jaarhelft 2022 heel wat minder onregelmatige vreemdelingen opgepakt in West-Vlaanderen

Tijdens de eerste helft van 2022 zijn er in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar heel wat minder onregelmatige vreemdelingen opgepakt in de provincie West-Vlaanderen. “Er is een daling van 63 procent in het aantal opgepakte illegalen en een daling van 73 procent in het aantal opgepakte transitmigranten”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe op basis van ontvangen informatie van gouverneur Carl Decaluwé.

“In 2022 werden in de eerste zes maanden 1.327 illegale personen en 705 transitmigranten opgepakt op het West-Vlaamse grondgebied”, verduidelijkt de gouverneur.

“Ook dalend aantal opgestarte dossiers mensensmokkel en mensenhandel”

Ook het aantal opgestarte dossiers voor mensensmokkel en mensenhandel blijft dalen. “In 2019 waren er in totaal nog 89 dossiers, in de eerste helft van 2022 werden er maar 21 dossiers opgestart”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

Volgens gouverneur Carl Decaluwé wordt volop ingezet op het verzamelen van operationele informatie om de acties op het terrein zo accuraat, gericht en real time mogelijk aan te sturen. Hij wijst ook op de samenwerking tussen de lokale en federale politie en rechtstreekse contacten met de Franse en Britse partners. Bij operationele activiteiten wordt ook rekening gehouden met de weersomstandigheden.

“Controles aan de Belgisch-Franse grens veiliger laten verlopen”

Provincieraadslid Kurt Himpe kaartte bij de gouverneur ook de vele verkeersongevallen aan die plaatsvonden aan de Belgisch-Franse grens door de systematische controles door de Franse veiligheidsdiensten. De gouverneur bevestigt dat de ongevallen het rechtstreekse gevolg waren van de controles ter hoogte van de parking Moëres in Ghyvelde en dat hij net voor de zomervakantie de situatie besprak met de Préfet Délégué en de Préfet nam onmiddellijk het initiatief om de controles in aantal te laten afbouwen en de tactische opbouw ervan te laten herbekijken voor een veiliger verloop. Er worden op die site aanpassingswerken ingepland om de grenscontroles nog veiliger te laten verlopen. Er wordt vanuit Franse zijde ook aangedrongen om de goede synchronisatie tussen de Belgische en Franse diensten te behouden om ongevallen te vermijden.