Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Historische archiefstukken Izegemse brandweerpost duiken op

In de kelders van de Izegemse brandweerpost blijken heel wat waardevolle historische archiefstukken te liggen. “Van onschatbare waarde en daarom zullen ze naar het stadsarchief overgebracht worden”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“Tijdens opruimwerken in de kelders botsten we op een kast vol oude documenten”, verduidelijkt postoverste Johan Dermaut van de Izegemse brandweer. “Na wat grasduinen in de stapels papier bleek dat het gaat om stukken die soms meer dan honderd jaar oud zijn. Een bezoek van de archiefschepen zorgde al snel voor een oplossing voor de stukken.”

“Interessante kijk op periode van de Tweede Wereldoorlog”

“Het gaat onder meer over kasboeken met ontvangsten en uitgaven, een stamboek met waardevolle informatie over de indiensttredingen, promoties en eretekens van de brandweermannen, facturen voor brandweermaterieel en interventiekledij, brandweercursussen…”, aldus archiefschepen Kurt Himpe. “Maar de archiefstukken geven ook een interessante inkijk op de periode rond de Tweede Wereldoorlog en de voorbereidingen die moesten getroffen worden zoals richtlijnen over de mobilisatie, lijsten van vrachtwagens in Izegem die konden opgeëist worden als er noodsituaties waren en de bevolking moest geholpen worden.”

“Deze documenten zijn echt van onschatbare waarde en kunnen belangrijke bronnen zijn voor studiewerk en publicaties”, aldus de schepen. “In het stadsarchief kunnen we kijken om alles in optimale omstandigheden te bewaren, te inventariseren en indien nodig ook te digitaliseren.”

“Ik ben vooral zeer blij dat er een oplossing is voor die waardevolle stukken. Zo blijft de rijke geschiedenis van ons brandweerkorps bewaard”, besluit korpsoverste Johan Dermaut.