Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Grondlegger Izegemse Sint-Jozefskliniek krijgt straatnaam

Izegem krijgt een nieuwe straatnaam die verwijst naar de grondlegger van de Izegemse Sint-Jozefskliniek. “Het Regina Vandaeleplein komt in een nieuwe verkaveling aan de Maria Van Bourgondiëstraat”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

“Regina Vandaele wordt gezien als de grondlegger van de zorg in Izegem waaruit de Sint-Jozefskliniek groeide. Met de coronaperiode die we stilaan achter de rug hebben, stond de zorg in de vuurlinie en heeft deze straatnaamgeving ook een symbolische waarde”, aldus Himpe.

Onder impuls van pastoor De Smet begon Regina Vandaele samen met Barbara Wallaey in 1817 een ziekendienst in een kleine woning aan de Roeselaarsestraat. In 1820 vestigden Vandaele en Wallaey zich definitief in een huis in de Roeselaarsestraat waar nu ongeveer de noordgevel van de Sint-Jozefskliniek is. De zusters hadden als regel het verzorgen van de zieken in de stad en vormden de Societeit der Dochters van Bermhertigheid. Hun werkterrein was ruim en omvatte het thuis bezoeken van zieken en de oprichting en instandhouding van een hospitaal, een ouderlingentehuis voor mannen en voor vrouwen en een wezenschool. Op 8 september 1822 werd Vandaele geprofest tot kloosterzuster en werd ze ‘moeder Coleta’.

“We grijpen met deze straatnaamgeving ook de kans voor meer vrouwelijke straatnamen in onze stad. Izegem telt driehonderd straten en pleinen, waarvan er ongeveer zestig naar een persoon verwijzen”, verduidelijkt cultuurschepen Kurt Himpe. “Net zoals elders in Vlaanderen is er ook in onze stad een grote wanverhouding. Nog geen tien procent van die zestig straten verwijst naar een vrouw, maar vijf straten dus. Verwijzingen naar bijbelse figuren, zoals de Mariastraat of Onze-Lieve-Vrouwstraat, niet inbegrepen.”

“Een derde reden om nu te kiezen voor deze straatnaam is de nakende publicatie door Brecht Dutillieux, de voorzitter van de heemkundige kring Ten Mandere. Met het boek ‘Van zorgende zusters tot Sint-Jozefskliniek Izegem’ dat eind dit jaar van de persen zal rollen, wordt de geschiedenis van de zorg in het algemeen en de Sint-Jozefskliniek in het bijzonder in de kijker gezet”, besluit schepen Himpe.