Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Geschiedenis van kastelen Wallemote en Wolvenhof meer in de kijker zetten”

Provincieraadslid Kurt Himpe vraagt de deputatie om de geschiedenis van de kastelen Wallemote en Wolvenhof meer in de kijker te zetten. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe is bereid om de suggestie uit te laten werken.

“Beide kastelen hebben een rijk verleden dat verbonden is met de stad Izegem en speelden ook een niet onbelangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. De kastelen werden bezet door de Duitse troepen. Wolvenhof werd gebruikt als gevangenis voor krijgsgevangenen en Wallemote kreeg de bijnaam ‘luizenkasteel’, doordat het als badinrichting voor de ontluizingsdienst diende”, verduidelijkt Kurt Himpe die ook schepen van Erfgoed is in Izegem. “Er is historisch fotomateriaal beschikbaar dat het erfgoed in de kijker kan zetten en ook de Izegemse heemkundige kring Ten Mandere kan een meerwaarde betekenen voor een dergelijk project.”

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe verwijst naar de aanpak van het Esenkasteel in Diksmuide, waar de provinciale erfgoeddienst een verhaallijn uitwerkte in de erfgoedapp van Faro. Met de smartphone of tablet kan dan de historische informatie met geluids- en tekstfragmenten, filmpjes, foto’s… geraadpleegd worden. Er zal afgetoetst worden of op eenzelfde manier kan te werk gegaan worden voor de kastelen Wallemote en Wolvenhof.

Screening van de bewegwijzering en plattegronden

Provincieraadslid Kurt Himpe vraagt ook om de bestaande bewegwijzering op het domein te optimaliseren. “Bij de toegangspoort aan de Kokelarestraat bevindt er zich een plattegrond van het domein. Maar er zijn ook nog toegangen tot het domein via de Wolvenhofstraat en de Hollebeekstraat waar de bezoeker geen overzichtsplan te zien krijgt en ook wie via de parking in de Kokelarestraat het domein betreedt, moet het zonder plattegrond redden”, aldus Himpe, die ook vraagt om QR-codes aan te brengen op de bewegwijzering zodat bezoekers de plattegrond van het provinciedomein met de smartphone kunnen bekijken.

Voor de optimalisatie van de bestaande bewegwijzering en het plaatsen van bijkomende plattegrondborden zal er volgend jaar een screening gebeuren van het domein Wallemote-Wolvenhof.