Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Florian Stragier ontvangt Izegemse thesisprijs

Op donderdag 28 april ontving Florian Stragier de Izegemse thesisprijs uit handen van schepen van Bibliotheek Kurt Himpe tijdens de voordracht over zijn werkstuk in de bibliotheek.

Florian Stragier is student geschiedenis aan de KU Leuven en met zijn bachelorproef ‘De Mandel: vuil behandeld. De politieke aanpak van de Mandel in Izegem tussen 1945 en 2004’ werd hij laureaat voor de thesisprijs 2021.

“Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt om studenten aan te zetten om voor de bachelor- of thesisproef een Izegems onderwerp te kiezen. Het is een win-winsituatie. De stad kan er maar voordeel bij hebben dat er studiewerk gebeurt over Izegem en voor de laureaat is het een duwtje in de rug”, zegt schepen Kurt Himpe.

“De stad reikte nu al twee keer de prijs uit en de laureaat ontvangt 800 euro. In 2023 wordt de Izegemse thesisprijs opnieuw uitgereikt”, besluit bibliothecaris Nicolas Cappelle.