Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Florian Stragier behaalt Izegemse thesisprijs met bachelorproef over de Mandel

Nadat Sam Geldof met zijn masterproef “Structuur als Architectuur-Generator” met de gebouwen van drukkerij Strobbe als concreet voorbeeld in 2019 voor de eerste keer de Izegemse thesisprijs in de wacht sleepte, is er opnieuw een laureaat gekend. “Florian Stragier is student geschiedenis aan de KU Leuven en werkte een bachelorproef uit over de Mandel”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

De bachelorproef van Florian Stragier behandelt de politieke aanpak van de vervuiling van de Mandel in Izegem tijdens de periode 1945 tot 2004. Onder andere verscheidene economische en landbouwactiviteiten zorgden ervoor dat de Mandel een open riool werd en de stank soms niet te harden was. Uiteindelijk werd de Mandel in de jaren ’70 op het Izegemse grondgebied grotendeels aan het oog onttrokken door het recht trekken en de inkokering. Maar het politieke beleid wijzigde met de loop van de tijd met positieve gevolgen voor de waterkwaliteit van de rivier en onlangs werd opnieuw een stukje Mandel blootgelegd in het industrieterrein.

“Al te vaak verdwijnt werk van studenten in een kast, terwijl ze een grote meerwaarde kunnen betekenen”

De thesiswedstrijd werd op initiatief van de schepen opgestart in 2017. “We willen met de thesisprijs studenten aan universiteiten en hogescholen aanmoedigen om een Izegems thema te kiezen voor de uitwerking van een thesis. De wedstrijd staat open voor iedere afstuderende student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. De stad kan er maar voordeel bij hebben dat er studiewerk gebeurt over Izegem. Al te vaak verdwijnen thesissen in een kast, terwijl dergelijke master- of bachelorproeven een grote meerwaarde kunnen betekenen”, verduidelijkt Kurt Himpe. “Met succes, want voor de tweede editie op rij is er een inzending en oordeelde de jury dat er een laureaat is voor de thesisprijs.”

“De bachelorproef van Florian Stragier werd beoordeeld door een jury met de voorzitter van de cultuurraad en de voorzitter van de heemkundige kring Ten Mandere, de erfgoedconsulent van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst RADAR en experten van de provincie West-Vlaanderen en van de Vlaamse Milieumaatschappij”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Om in aanmerking te komen moet de inzending een link hebben met de stad Izegem, wetenschappelijk kwaliteitsvol zijn en nieuwswaarde hebben. Over de bachelorproef zal er een artikel verschijnen in het stadsmagazine Izine en er komt ook in de bibliotheek een voordracht door de laureaat, waarbij dan de prijs ter waarde van 800 euro officieel zal overhandigd worden. De bachelorproef zal ook ter beschikking zijn in de leeszaal van de bibliotheek.”


Inkokering van de Mandel in 1974 (foto: heemkundige kring Ten Mandere)