Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Erfgoedapp zet geschiedenis van kastelen Wallemote en Wolvenhof in de kijker

Begin dit jaar lanceerde provincieraadslid Kurt Himpe het voorstel om de geschiedenis van de kastelen Wallemote en Wolvenhof meer in de kijker te plaatsen. Met succes want sinds kort is er een tour beschikbaar op de erfgoedapp van Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.  “De gloednieuwe tour is een grote meerwaarde voor de bezoekers van het provinciedomein. Via de app of door het inscannen van een QR-code kunnen zij historische foto’s bekijken, onder andere van de toestand van het kasteel Wolvenhof tijdens de Eerste Wereldoorlog”, stelt provincieraadslid Himpe.

“Beide kastelen hebben een rijk verleden dat verbonden is met de stad Izegem en speelden ook een niet onbelangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. De kastelen werden bezet door de Duitse troepen. Wolvenhof werd gebruikt als gevangenis voor krijgsgevangenen en Wallemote kreeg de bijnaam ‘luizenkasteel’, doordat het als badinrichting voor de ontluizingsdienst diende”, verduidelijkt Kurt Himpe die ook schepen van Erfgoed is in Izegem.

De app biedt informatie over het ontstaan van het domein, over de familiegeschiedenis van de familie Vanden Bogaerde, over de fauna en flora en er zijn ook quizvragen beschikbaar. Ook de voormalige watertoren van de vlasrooters en de vlasnijverheid komt aan bod tijdens de app-tour. De route scannen kan via https://erfgoedapp.be/tour/1416

(Foto: erfgoedapp Faro)