Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Eperon d’Or verwerft unieke 150 jaar oude porseleinkaarten van schoenmakers

Het museum Eperon d’Or In Izegem heeft een reeks unieke oude porseleinkaarten in handen gekregen. “Deze visitekaarten waren in de 19de eeuw een statussymbool voor industriëlen, handelaars en burgers”, zegt schepen van Musea en Erfgoed Kurt Himpe.

“De naam van de porseleinkaarten verwijst naar het uitzicht omdat op een dun wit karton een  laagje porseleinaarde gemengd met loodwit aangebracht werd. Via lithografie of steendruk werden ze dan bedrukt. De kaartjes hebben een witte glans en textuur en lijken zo wat op porselein”, legt expert in druktechnieken Luc Strobbe uit.

“Zelfs na 150 jaar hebben deze verzamelobjecten nog niets van de glans en de kwaliteit verloren”

“De kaartjes zijn van Belgische schoenmakers, vooral uit de Gentse regio, maar ook uit Brussel, Antwerpen, Leuven en Brugge”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Het zijn bijzonder mooie collectiestukken die zelfs na 150 jaar nog niets van de glans en de kwaliteit verloren hebben. Tussen ongeveer 1825 en 1890 was ons land zelfs het centrum van de porseleinkaartenproductie en toen al waren ze verzamelobjecten.”

“De porseleinkaarten geraakten uit de mode en dat had verschillende redenen”, zegt Luc Strobbe. “De loodwitte verf was zeer toxisch en dat hield een risico in voor de drukkers. De druktechniek evolueerde ook naar goedkopere en snellere rotatiedruk en de commerciële fotografie brak door.”

“Het is een bijzonder meerwaarde voor ons museum om voor de eerste keer ook dergelijke collectiestukken in handen te krijgen via een schenking door Lieve Vandenbussche die nog altijd actief is als vrijwilliger in Eperon d’Or”, besluit schepen Kurt Himpe.