Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Eperon d’Or investeert komende jaren verder in familievriendelijke aanpassingen en belevingselementen

De komende jaren ondergaat Eperon d’Or een aantal infrastructurele aanpassingen. “Daarmee willen we verder inzetten op een familievriendelijk aanbod en beleving in het museum. Voor de investering krijgen we ook een subsidie van Westtoer”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe.

“In de torentrap die als een hedendaags architectuurelement inspeelt op het lijnenspel van het art deco-gebouw, komt een bijkomende leuning die het voor kinderen gemakkelijker maakt om het museumparcours te volgen”, verduidelijkt conservator Hilde Colpaert. “In de foyer komen er kindvriendelijke elementen en meubilair en daar komt ook een kindvriendelijke leuning op de rolstoelhelling.”

Ook de onthaalruimte zal aangepakt worden. “De infofolders uit het streekbezoekerscentrum zullen een plaats krijgen in de ruimte naast het onthaal, waar ook een deel van de museumshop zal ondergebracht worden. Daardoor zal er meer plaats zijn voor bezoekersgroepen die het gebouw binnenkomen en zal er ook een aantrekkelijke en speelse kinderbalie komen”, aldus Kurt Himpe. “Op de bovenste verdieping van het museum kunnen we dan een polyvalente ruimte creëren voor voordrachten, evenementen en workshops”.

“Het museumplein aan Eperon d’Or zal ook een speelse transformatie krijgen met een reuzenschoen waar kinderen op kunnen spelen”, zegt publieksmedewerker Lieven Lamote. “In de omgeving van het museum kregen al enkele kunstwerken een plaats en hiermee investeren we in bespeelbare kunst.”

De aanpassingen zullen over de volgende jaren gefaseerd verlopen. Het museum zal open blijven tijdens de uitvoering en de meer ingrijpende aanpassingen zullen gebeuren tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode van Eperon d’Or. “Voor de helft van de ongeveer 35.000 euro investeringen kunnen we rekenen op een subsidie van Westtoer”, besluit schepen Himpe.