Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Eindontwerp voor Cultuurfabriek in Izegem goedgekeurd

Tijdens de gemeenteraadszitting van 13 december werd het eindontwerp voor de Cultuurfabriek goedgekeurd. “De voormalige bedrijfsgebouwen van drukkerij Strobbe zullen onderdak bieden aan de Kunstacademie, de bibliotheek, het historisch stadsarchief en de heemkundige kring Ten Mandere”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

Na een intense voorbereiding zijn de puzzelstukken gelegd. “Op de gelijkvloerse verdieping komt een groot auditorium voor 200 personen, een leescafé, leslokalen voor de Kunstacademie, het archiefdepot en een werkruimte voor het historisch archief. In de westvleugel naar de Grote Markt toe krijgt de heemkundige kring een werk- en depotruimte en zijn er bureaus voor het personeel. Op de eerste verdieping zal de bibliotheek gevestigd worden, samen met leslokalen voor het domein woord en muziek. De verdiepingen in de westvleugel bieden allemaal onderdak aan het domein beeld. De centrale trap die ook dienst doet als spelotheek wordt een speels, modern en attractief element in het gebouw”, verduidelijkt schepen Himpe.

“De volledige renovatie van de bestaande gebouwen is net de allergrootste te realiseren CO2-winst”

Bij het concept van het gebouw is vooral uitgegaan van de kracht van de bestaande architectuur, met deels een nieuwe gevelbekleding die de bestaande gebouwen een modern uitzicht zal geven. Het wordt een gebouw waarbij heel wat lokalen multifunctioneel kunnen ingezet worden om de kruisbestuiving tussen de verschillende diensten maximaal kansen te geven. De lokalen zijn zo ingepland dat er rekening gehouden wordt met de functie ervan en geluidsarme en opleidingen die geluidsintensief zijn niet in elkaars vaarwater komen.

Het gebouw zal uitgerust worden met de moderne technieken, klimaatvriendelijk met gebruik van zonnepanelen en een openbaar warmtenet en integraal toegankelijk. De Cultuurfabriek wordt een referentieproject, waarbij gekozen wordt voor een volledige renovatie van de bestaande gebouwen, wat net de allergrootste te realiseren CO2-winst is.

“Met een zeer bloeiende Kunstacademie, met dit jaar een record aantal inschrijvingen, en een bibliotheek die tot 10.000 bezoekers per maand over de vloer krijgt, zal de Cultuurfabriek hét project worden waar een massa mensen hun artistieke talenten kunnen ontplooien, kennis kunnen opsnuiven, elkaar kunnen ontmoeten en de creativiteit kan botvieren. Het project zal door de aantrekkingskracht ook een versterking zijn voor het centrum van de stad.”, aldus schepen Kurt Himpe.

Het definitief ontwerp wordt geraamd op een totaalbedrag van 16.320.000 euro, btw en ereloon inbegrepen. Daarbij wordt rekening gehouden met de meerprijs door de keuze voor een zeer functioneel, duurzaam en toegankelijk gebouw, de uitgevoerde metingen en studies en de gestegen prijs van bepaalde bouwmaterialen.