Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Eeuwenoude Kachtemse kerkwegel krijgt historische naam Winkelwegel

Een eeuwenoude kerkwegel in Kachtem krijgt een officiële naam. “De benaming Winkelwegel gaat terug naar het jaar 1844 met een verwijzing in de Atlas der Buurtwegen”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

“Met de opwaardering van de kerkwegel tot fiets- en wandelverbinding tussen de Hogestraat en de Binnenstraat kwam een voorstel van gemeenteraadslid Nick Verschoot om de kerkwegel ook een naam te geven en Kachtemnaar Jacques Viaene, die ook bibliothecaris van de heemkundige kring Ten Mandere is, stelde voor de naamgeving Winkelwegel te gebruiken”, zegt schepen Kurt Himpe.

“De Atlas der Buurtwegen is een juridisch document waar besturen, administraties en rechtbanken nog altijd gebruik van maken om rechten en plichten van grondeigenaars en weggebruikers vast te stellen. Maar die atlas heeft ook een historische waarde, want het is een momentopname van het lokale wegennet en de plaatsnamen van midden de 19de eeuw”, verduidelijkt de schepen. “We vonden ook een document terug uit 1863 waarbij een deel van de sentier of kerkwegel 31 werd verlegd tot de huidige ligging en dat ondertekend werd door de toenmalige Kachtemse burgemeester Leonardus Ghekiere.”

“Ik ben bijzonder tevreden dat de cultuurraad en de gemeenteraad mijn voorstel volgen en zo krijgt Kachtem een primeur waarbij voor de eerste keer op het Izegemse grondgebied de eeuwenoude benaming van een kerkwegel ook officieel wordt”, besluit Jacques Viaene.