Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Dit jaar bijna 3.000 vuurwapens vernietigd in West-Vlaanderen

In 2023 werden bijna 3.000 vuurwapens vernietigd in West-Vlaanderen. “Het was de tweede keer dat bij de lokale politiezones verzamelde vrijwillig afgestane vuurwapens vernietigd werden”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe op basis van informatie van gouverneur Carl Decaluwé.

Dit jaar zal er nog een wijziging in de wapenwetgeving komen met betrekking tot de procedures voor wapens die vrijwillig door burgers binnengebracht worden bij de politie.

Momenteel blijven de ingeleverde wapens vaak liggen in de wapenkamer van de politiekantoren. De wetswijziging zal regelen wat er met die wapens moet gebeuren. Zo zal er een proces-verbaal moeten opgemaakt worden, nagegaan worden of het wapen al dan niet gelinkt is aan een gerechtelijk dossier, een wijziging aangebracht worden in het wapenregister en vervolgens zal het wapen moeten vernietigd worden door een firma die aangeduid wordt door de gouverneur.

Tweede vernietigingsoperatie

“In West-Vlaanderen werd vorig jaar al een dergelijke procedure uitgewerkt, waardoor sedert midden 2022 alle West-Vlaamse politiezones na een aanmeldingsprocedure twee keer per jaar de ingeleverde vuurwapens kunnen laten vernietigen. Die operatie gebeurt dan onder toezicht van de federale politie”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Het is de tweede keer dat er zo’n operatie plaatsvond. Eind 2022 werden 974 vuurwapens vernietigd, dit voorjaar gebeurde dit met 2.904 vuurwapens in een gespecialiseerde West-Vlaamse firma.