Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Definitieve aanvaarding van hele reeks schenkingen voor Izegems stadsarchief

De voorbije jaren kreeg het stadsarchief een reeks schenkingen die nu door de Izegemse gemeenteraad definitief goedgekeurd werden. “Het gaat onder meer over originele ontwerpen voor twee scholen en stukken uit het privé-archief van de voormalige Emelgemse burgemeester Omer Baert”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“Het ontwerp uit 1900 voor de bouw van de voormalige nijverheidsschool in de Baron de Pélichystraat is bijzonder interessant. De mooie met de hand ingekleurde tekening van de voorgevel van de hand van architect Jules Vercoutere is een aanwinst. Deze architect ontwierp onder andere ook het oude postgebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Baron de Pélichystraat.”

“Bij de definitieve aanvaarding zit ook een ontwerp uit 1879 voor de bouw van een school. Uit nader onderzoek en een verwijzing in een artikel in ‘Le Progrès’ van 29 juli 1880 waarin gewag gemaakt wordt van ‘Un arrêté royal en date du 17 juillet décréte la construction, par mesure d’office, d’un bâtiment d’école primaire pour filles, avec section gardienne, à Iseghem’ bleek dat het gaat om de schoolgebouwen van Ave Maria”, verduidelijkt de schepen.

Selectiecriteria

De gemeenteraad keurde ook de selectiecriteria voor schenkingen aan het Izegemse stadsarchief goed. “Deze criteria zijn een ideale leidraad om tot een gegronde beslissing te komen om een schenking al dan niet te aanvaarden”, zegt coördinator Leen Breyne van het Intergemeentelijk Archiefteam Midwest. “Doordat de werking van het stadsarchief meer en meer in beeld komt, krijgen we ook regelmatiger schenkingen en was het nodig om selectiecriteria uit te werken.”