Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Cruiseschiptoeristen ook naar andere West-Vlaamse attracties leiden”

Meer en meer toeristische steden nemen bijkomende maatregelen om het aantal cruiseschiptoeristen beheersbaar te houden. “De cruiseschiptoeristen die via Zeebrugge en Oostende aan land komen, moeten ook naar andere West-Vlaamse attracties geleid worden om situaties zoals in Venetië te voorkomen”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Er zijn tal van opportuniteiten in de provincie om niet alleen Brugge te bezoeken”.

“Maar twee cruiseschepen en 5.000 cruiseschiptoeristen per dag”

Tijdens de zitting van 21 april vroeg provincieraadslid Himpe aan gedeputeerde Sabien Lahaye-Batteu op welke manier de cruiseschiptoeristen die geen excursie boeken bij de rederijen wegwijs gemaakt worden in het toeristische aanbod in West-Vlaanderen. Volgens de gedeputeerde wordt in samenspraak met de stad Brugge het aantal aan te meren cruiseschepen per dag beperkt tot twee en het aantal passagiers tot 5.000 om alles beheersbaar te houden en worden cruiseschepen niet actief aangetrokken om aan te meren in Zeebrugge en Oostende.

Eind 2022 zal een groot cruiseschiponderzoek door Toerisme Vlaanderen afgerond worden en er wordt uitgekeken naar de conclusies die daarin zullen aan bod komen.

“Naar aanleiding van de honderdjarige herdenking van de Groote Oorlog werden tal van initiatieven opgestart en werd vanuit Westtoer ook gesteld dat het een uitdaging zal zijn om de toeristen verder aan te trekken. In 2019 meerden nog meer dan 150 schepen met in totaal ongeveer 360.000 passagiers aan in Zeebrugge en Oostende. Er liggen dus heel wat kansen om na de coronaperiode, waarin het toerisme ook in West-Vlaanderen zware klappen kreeg, voor een goede spreiding te zorgen nu het cruiseschiptoerisme zich herstelt”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.