Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Conservator van Izegemse musea Hilde Colpaert geeft fakkel door

Bijna 35 jaar was Hilde Colpaert betrokken bij de werking van de Izegemse musea. Binnenkort gaat ze met pensioen. “Hilde Colpaert zette de Izegemse museumwerking op een fantastische manier op de kaart en met Gertjan Remmerie hebben we een opvolger aangesteld die de fakkel zal overnemen als conservator van de industriële erfgoedsite Eperon d’Or”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe.

Hilde Colpaert ging eerst aan de slag als gids en vrijwilliger en werd later conservator. Ze hielp mee aan de uitbouw van het toenmalige schoenen- en borstelmuseum naar de museumsite die we nu kennen met Eperon d’Or en het museum Stoom en Stroom met de grootst bewaarde stoommachine van het land. “Na het afstuderen als historica, waar de geschiedenis in al zijn aspecten aan bod kwam, viel ik weer terug op het verleden direct rondom mij. Het stadsverleden had voor mij bovendien een bijzondere betekenis omdat de familie van mijn vader als borstelfabrikant een deel was van de geschiedenis van de borstelnijverheid. Van zodra ik terug in Izegem was, richtte ik mij op het schoeiselmuseum en geleidelijk vooral op het pas opgerichte borstelmuseum. In 1986 was ik dan ook één van de eerste groep gediplomeerde stadsgidsen. Sindsdien hebben de Izegemse musea mij niet meer los gelaten”, aldus Hilde Colpaert.

“De 32-jarige Gertjan Remmerie, die als historicus afstudeerde aan de KU Leuven, maakt met de aanstelling als conservator opnieuw een intrede in de erfgoedsector”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Hij was als museummedewerker actief in het Talbot House in Poperinge waar hij zijn schouders mee zette onder het project ’14-’18, aan de vernieuwde publiekswerking, aan het uitgebreide herdenkingsevenement ‘100 years of Talbot House’ en aan verscheidene tijdelijke tentoonstellingen in het binnen- en buitenland. Daarna volgden enkele jaren activiteit in het bedrijfsleven.”

“Voor mij voelt deze rol als conservator aan als thuiskomen. In de Leiestreek, waar ik een kind van ben, maar ook in de erfgoedsector. Het verhaal van Eperon d’Or en het ontluiken van de Izegemse industrie spreekt tot op vandaag tot de verbeelding. Borstels en schoenen gaven de stad een eigen karakter en identiteit. Het museum Stoom en Stroom geeft dan weer een boeiende historische kijk op energie, een thema dat vandaag niet weg te denken is uit ons leven. Ik kijk er naar uit de komende jaren deze prachtige erfgoedsites verder toegankelijk te maken voor het brede publiek en samen met mijn collega’s het boeiende en nog steeds relevante verhaal dat er wordt verteld in de kijker te zetten. ”, besluit Gertjan Remmerie.