Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Common Control Room in Zeebrugge wordt dit najaar officieel geopend

In het najaar wordt in Zeebrugge de controlekamer waar bijna alle camerabeelden vanuit de haven gemonitord worden officieel geopend. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé aan provincieraadslid Kurt Himpe.

Vorig jaar werd het Port Security Plan Zeebrugge uitgevoerd, waardoor grote aantallen camera’s en slimme omheiningen geplaatst werden in de haven. De controlekamer is uitgerust met de nodige software en apparatuur om de camerabeelden te analyseren. Daarvoor werd samengewerkt met de tien grootste partners van de haven van Zeebrugge.

“Centrale controlekamer wordt op dit moment al 24/7 succesvol bemand”

“Bij enkele van de partners moeten nog servers geïnstalleerd worden. Vorige week werd bij Wallenius Wilhelmsen de koppeling geïnstalleerd”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Ondertussen lopen de gesprekken bij de andere partners over het technisch concept. Daarnaast wordt de centrale controlekamer op dit moment al 24/7 succesvol bemand”.

Sinds 2018 heeft de UK Border Force systematisch geïnvesteerd in de uitwerking van het ‘Harbour Security Plan Zeebrugge’. De grote stroom van transmigranten in de havenzone van Zeebrugge had ook een negatieve impact aan Britse zijde. In 2022 werd een bijkomend budget van ongeveer 4,5 miljoen euro voorzien. . Dankzij de inspanningen en een akkoord tussen toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon met de Britse minister van Binnenlandse Zaken kwamen er meer middelen om te investeren in de beveiliging en de bewaking.

“Tijdens eerste vier maanden van 2023 drongen 46 transmigranten binnen in de haven”

Provincieraadslid Kurt Himpe polste ook naar het aantal transmigranten dat binnendrong in de haven. Volgens de gouverneur gebeurde geen enkele indringing via het spoor. “Van de 46 transmigranten die aangehouden werden bij indringing, zijn er 21 aangetroffen tijdens of na de inklimming via omheiningen. 25 transmigranten werden aangetroffen in ladingen”, weet Kurt Himpe. “Dat wil zeggen dat 54 procent van de aangetroffen personen aangevoerd werd van buiten de haven. Elk incident waarbij lading betrokken is wordt onderzocht en in kaart gebracht.”

Gouverneur Carl Decaluwé zegt dat het aantal indringers via ladingseenheden dezelfde trend volgt als het totaal aantal indringers en enorm is afgenomen in vergelijking met de vorige jaren.

Evolutie indringers in haven Zeebrugge