Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Comité De Bende van de Rostn adopteert Kachtemse reus

De stad Izegem schenkt de Kachtemse reus Jan Pieter de Rosten aan het comité De Bende van de Rostn. “Daardoor krijgt alvast één van de vier Izegemse reuzen een tweede leven en zal de reus ook weer actief deel gaan uitmaken van het Kachtemse leven”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Kurt Himpe.

“Na een restauratie willen we de reus bij allerhande activiteiten in Kachtem opnieuw onder de mensen brengen. Een stukje geschiedenis en traditie komt zo weer tot leven”, zegt Dries Dehaudt van het comité. “In september 1980 deed de reus Jan Pieter de Rosten zijn intrede in Kachtem. Hij werd in een maand tijd ontworpen door leerlingen van Dominiek Savio in Gits.”

“In 2014 nam ik onder impuls van wijlen belleman Guy Vandendriessche het initiatief om de vier Izegemse reuzen te laten herstellen en een werkgroep op te starten. Met enkele vrijwilligers en met de steun van een Izegems bedrijf, de erfgoedcel TERF en leerlingen Mode van Prizma Campus IdP werd de klus geklaard. In 2015 werd de Kachtemse reus tijdens een plechtigheid gedoopt onder het toeziend oog van meter Marleen Eeckhout en peter Davy Carrette. Maar door het overlijden van de belleman viel de reuzenwerking in Izegem stil. Door de schenking van de Kachtemse reus wordt aangeknoopt met een lange traditie in onze stad om bij speciale gelegenheden ook de reuzen een plaatsje te geven”, zegt schepen Kurt Himpe.

De gerestaureerde Kachtemse reus kan in vol ornaat bezichtigd worden op Kachtem Ommegang dankzij de medewerking van het naaiteam van de Sint-Vincentiusschool.

Naast Jan Pieter de Rosten zijn er ook nog de Izegemse stadsreuzen Tijl en Nele sinds 1970 en Tillo van den Bond sinds 1980.

Foto: de inhuldiging van de reus Jan Pieter de Rostn in september 1980 in Kachtem (erfgoedbank Midwest)