Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Calamiteitenplan moet ramp met historische documenten voorkomen

Het Izegemse stadsarchief bevat bijzonder veel waardevolle historische documenten. “Een calamiteitenplan moet een ramp in het stadsarchief voorkomen”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“Met een dergelijk plan kan de stad zich voorbereiden op noodsituaties in het stadsarchief en zo goed mogelijk reageren op een incident en de schade beperken”, aldus coördinator van het intergemeentelijk archiefteam Midwest Karen Derycke. “Als het stadsarchief getroffen zou worden door een overstroming of rookontwikkeling, dan zou dit een regelrechte catastrofe zijn. Een ramp kan men nooit voorkomen, maar men kan zich wel zo goed mogelijk voorbereiden, waardoor de schade kan beperkt worden. Het calamiteitenplan dat opgemaakt wordt bevat risicoanalyses en geeft heldere instructies om te reageren op een incident.”

“Waardevolle stukken zijn onvervangbaar”

“Hoewel er de voorbije jaren fors ingezet werd op digitalisering van historische akten en er daardoor een digitale kopie beschikbaar is, zijn er ook veel archiefstukken die onvervangbaar zijn”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Het oudste document dat zich in het Izegemse stadsarchief bevindt, is een rekening uit het jaar 1513 van de dis, een kerkelijke voorganger van het huidige OCMW. Het meest bijzondere stuk is ongetwijfeld een landboek van François De Bal uit 1746. Een landboek is eigenlijk een voorloper van het huidige kadaster. In dit boek lijst De Bal alle huizen in Izegem op, wie de eigenaars zijn en hoeveel belasting de eigenaars op hun eigendom moeten betalen. Het speciale aan dit boek is dat het voorzien is van een perkamenten kaart van de stad en een prachtige lay-out. Dit boek werd al eens gerestaureerd. Een landkaart van François De Bal, die lange tijd in een vergaderzaal van het stadhuis hing, werd trouwens ook al gerestaureerd en kreeg een tijd geleden een plaats in het museum Eperon d’Or.”

“Het is uitzonderlijk dat een stad als Izegem een archiefcollectie heeft die zo ver teruggaat in de tijd, omdat Izegem pas in 1825 haar stadsrechten verkreeg. Het is dus verbazingwekkend dat we nog zo veel archiefstukken van voor deze periode in ons bezit hebben en het is dus bijzonder belangrijk dat we er zorg voor dragen”, stelt archiefschepen Himpe.

“Intussen besliste de stad ook al om een calamiteitenabonnement te nemen bij een gespecialiseerde instelling die kan helpen als er een incident zou zijn. Daardoor kunnen we bij een calamiteit onmiddellijk reageren met ondersteuning van vakmensen en gepaste maatregelen nemen zoals het invriezen van archiefstukken bij waterschade”, besluit Karen Derycke.