Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Binnenkort ook in Izegemse bibliotheek mogelijkheid tot online inschrijven en betalen

Op dit ogenblik kunnen gebruikers van de Izegemse bibliotheek al online ontleende stukken verlengen. “Vanaf september zal er ook online kunnen ingeschreven, verlengd en betaald worden. Zowat alle courante procedures voor de gebruiker zal dus online kunnen afgehandeld worden”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

“We merken dat bepaalde gebruikers wel lid willen worden van de bibliotheek om gebruik te maken van bepaalde diensten zoals het lenen van e-boeken, maar daarvoor niet naar de bibliotheek willen komen. Daarom zetten we deze belangrijke stap om zo weinig mogelijk drempels te hebben voor de gebruikers. Het online inschrijven of betalen is uiteraard geen verplichting, ook de huidige manier van werken wordt behouden”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Het online inschrijven en verlengen is weliswaar enkel mogelijk voor een gewone lidkaart van de bibliotheek”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Dat is handig wie toevallig op reis is wanneer het lidmaatschap vervalt. Voor bijvoorbeeld het inschrijven met de vrijetijdspas, leerkrachtenkaart of de bib aan huis moeten de gebruikers wel langs komen naar de bibliotheek.”

“Wie ondanks de verwittiging per mail dat ontleende stukken moeten binnengebracht worden, toch te laat stukken binnenbrengt en een boete moet betalen, zal dit ook online kunnen doen”, besluit Nicolas Cappelle.