Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Bibliotheek zoekt peters en meters voor boekenruilkastjes

Bibliotheek zoekt peters en meters voor boekenruilkastjes

28 april 2021

In Izegem zijn er negen boekenruilkastjes en de bibliotheek gaat nu op zoek naar peters en meters voor de mini-bibliotheekjes. “Een buurtbewoner kan zich als vrijwilliger melden om een oogje in het zeil te houden”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

“Met de boekenruilkastjes willen we mensen op een laagdrempelige manier aan het lezen krijgen en boeken krijgen door dit concept ook een tweede leven”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Het geef- en neemprincipe is eenvoudig. Je haalt één of meerdere boeken uit het kastje en je plaatst een eigen kwalitatief boek in de plaats.”

“Succesvol initiatief”

In Izegem zijn er sinds 2015 mini-bibliotheekjes verspreid over het hele grondgebied. “Twee jaar geleden breidden we het aantal uit van zes naar negen om de spreiding te optimaliseren. We merken dat het initiatief succesvol is en tijdens de coronaperiode was het door de tijdelijke gedwongen sluiting van de bibliotheek een zeer gewaardeerd initiatief”, aldus schepen Kurt Himpe.

“Op zaterdag 5 juni is het dag van de boekenruilkastjes en naar aanleiding van die dag zoeken we peters en meters voor de kastjes. Die buurtbewoner verwittigt dan de bibliotheek als een boekenruilkastje leeg is of als er onregelmatigheden zijn. Zo kunnen de peters en meters een steentje bijdragen om de vele waardevolle boeken een tweede, derde of vierde leven te gunnen”, besluit Nicolas Cappelle.

Geïnteresseerden kunnen terecht bij de bibliotheek of mailen naar bibliotheek@izegem.be.