Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Automatische alarmeringsprocedure Noodplan Noordzee volledig operationeel

Naar aanleiding van de ramp met de Herald of Free Enterprise voor de kust van Zeebrugge in 1987 werd een Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee uitgewerkt. Doordat de alarmeringsprocedure te tijdrovend was, werd een applicatie uitgewerkt voor de automatisering en die is nu volledig operationeel. Dat blijkt uit een antwoord van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé op vragen van provincieraadslid Kurt Himpe.

“Bij een noodsituatie op de Noordzee worden de nodige kustwachtpartners en andere betrokken diensten gealarmeerd door het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. Doordat de alarmeringsprocedure tijdrovend was, werd op zoek gegaan naar een meer adequate werkwijze en op termijn volledig automatisch systeem. Die applicatie is gebaseerd op de bestaande stormvloedwaarschuwing. Via dat systeem zendt afdeling Kust automatisch waarschuwingen uit wanneer een stormvloed voorspeld wordt”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Twee grote tests in 2022

Volgens gouverneur Carl Decaluwé werd het nieuwe systeem in oktober vorig jaar een eerste keer getest. Uit de evaluatie van de test bleek dat het systeem nog enkele fouten en tekortkomingen bevatte die werden weggewerkt, waarna in december 2022 een tweede test uitgevoerd werd.

“De automatische alarmeringsprocedure is nu volledig operationeel, maar moest nog niet ingezet worden. Het is alvast een goede zaak dat het noodplan verder geactualiseerd wordt en klaar is om bij rampen of incidenten op de Noordzee onmiddellijk uitgerold te worden”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.