Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Aantal nucleaire transporten in West-Vlaanderen sterk gedaald

Het aantal nucleaire transporten op het West-Vlaamse grondgebied is sterk gedaald. Dat blijkt uit gegevens die provincieraadslid Kurt Himpe ontving van gouverneur Carl Decaluwé.

“De voorbije vijf jaar waren er in totaal tien transporten van nucleair afval in West-Vlaanderen. Waar er in 2017 nog vijf transporten waren, daalde dat zowel in 2018 als in 2019 naar twee transporten en in 2020 vond slechts één transport plaats. Vorig jaar waren er geen meldingen van nucleaire transporten”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

Deze nucleaire transporten vinden plaats in het zuiden van de provincie over spoorlijn 75.

Procedure

Gouverneur Carl Decaluwé beklemtoont dat er in dergelijke gevallen een zeer strikte procedure gevolgd wordt. Zowel de gouverneur als de dienst noodplanning worden door het Nationaal Crisiscentrum op de hoogte gebracht van een nucleair transport. De dienst noodplanning informeert ook telkens de burgemeesters van de steden en gemeenten waar het transport zal voorbijkomen en de federale politie staat in voor de openbare ordehandhaving. Ook de lokale politiediensten, de betrokken hulpverleningszones, de noodcentrale 112 en de verantwoordelijke van de federale overheidsdienst Volksgezondheid worden op de hoogte gebracht.

“Specifieke nucleaire noodplanning in de maak”

In het ‘Bijzonder Nood- en Interventieplan Spoorwegen’ van de provincie West-Vlaanderen worden incidenten met gevaarlijke stoffen opgenomen in de risicoanalyse. “De eerste aandacht gaat nu uit naar de herwerking van het bestaande interventieplan volgens de nieuwe digitale structuren. Momenteel werkte de dienst noodplanning aan een West-Vlaams ‘Algemeen Noord- en Interventieplan Nucleair’ waarin een fiche over nucleaire transporten wordt opgenomen”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.