Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vincent Vandommele officieel aangesteld als eerste stadsdichter

6 september 2021

Op 6 september kwam de Izegemse gemeenteraad voor de eerste keer sinds maanden opnieuw fysiek samen. Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om Vincent Vandommele officieel als eerste stadsdichter aan te stellen.

“Aangezien de gemeenteraad plaatsvond in cultuurhuis De Leest, was het een unieke kans om de zitting ook met een poëtische saus te overgieten”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe. Vincent Vandommele bracht ook twee gedichten naar voor die hij schreef voor zijn kandidatuur, ‘Epéron’ over het stadsmuseum en ‘Verschijning’ over de Izegemse koekoek.

“Met de aanstelling van een stadsdichter willen we de inwoners warm maken voor poëzie. De stadsdichter zal de volgende twee jaar de stad en de gebeurtenissen in onze stad vastleggen in gedichten die op regelmatige tijdstippen in de kijker zullen gezet worden. Poëzie is een ideaal medium om uitdrukking te geven aan gevoelens en emoties”, aldus schepen Himpe.

“We ontvingen acht kandidaturen. De jury oordeelde dat de laureaat weet te overtuigen door het juiste evenwicht tussen toegankelijkheid en diepzinnigheid. Hij hanteert een rijke taal die hij tegelijk voldoende weet uit te puren. De jury en het stadsbestuur zijn ervan overtuigd dat deze kandidaat ongetwijfeld een memorabele poëtische stempel op onze stad zal weten te drukken en dat hij in zijn functie als stadsdichter zowel binnen als buiten de stadsgrenzen onmiskenbaar verbindend zal werken”, zegt de cultuurschepen.

Vincent Vandommele ontving van schepen Kurt Himpe ook een kunstwerkje. “Een houtsculptuur met de letters van het alfabet, een symbolisch kunstwerkje, want met die letters zal de stadsdichter aan de slag gaan om poëtische kunstwerkjes te creëren.”